17 Ağustos 2017 Perşembe

Scrum'da "Bitti" (Done) Tanımı

Bir Ürün İş Listesi kalemi veya bir Ürün Parçası için “Bitti” deniyorsa, herkes “Bitti”nin ne olduğunu anlamalıdır. Scrum Takımlarının birbirinden farklı “Bitti” tanımları olabilir. Şeffaflığı sağlamak için, bir takım içerisindeki herkes işin hangi durumda bitmiş sayılacağına dair aynı bilgiye sahip olmalıdır. İşte bu Scrum Takımının “Bitti” tanımıdır ve Ürün Parçası üzerindeki çalışmanın değerlendirilmesi için referanstır.

Aynı tanım, Geliştirme Takımına Sprint Planlamada kaç Ürün İş Listesi kalemini seçeceğinde rehberlik eder. Her Sprintin amacı, Scrum Takımının “Bitti” tanımına uyacak şekilde potansiyel olarak yayınlanabilir işlevselliğe sahip Ürün Parçaları teslim etmektir.

Geliştirme Takımları her Sprintte işlevselliğe sahip bir Ürün Parçası teslim eder. Ürün Parçası, Ürün Sahibinin hızlı yayın kararı verebilmesi için kullanılabilir hâldedir. Eğer bir Ürün Parçasının “Bitti” tanımı, geliştirmeyi yapan organizasyonun kılavuzları, standartları ve genel iş yapış şeklinin bir parçasıysa, Scrum Takımları bunlara asgari standart olarak uymalıdır. Eğer “Bitti” tanımı organizasyonun iş yapışının bir parçası değilse, Geliştirme Takımı ürün için uygun olan bir “Bitti” tanımı yapmalıdır. Eğer sistem veya ürün yayını üzerinde çalışan birden fazla Scrum Takımı varsa, tüm Geliştirme Takımları ortak bir “Bitti” tanımı getirmelidir.

Her bir Ürün Parçası, tüm önceki ürün Parçalarının üzerine gelir ve bunların birlikte çalışmalarını temin edecek şekilde test edilir.

Scrum Takımları olgunlaştıkça, “Bitti” tanımlarının yüksek kalite için daha zorlu kriterler içerecek şekilde genişlemeleri beklenir. Bir ürünün veya sistemin üzerinde yapılacak herhangi bir işlemin standardını ifade eden bir “Bitti” tanımı olmalıdır.

Kaynak: Scrum Kılavuzu

Scrum ile ilgili geçmiş yazılara ulaşmak için tıklayınız.

16 Ağustos 2017 Çarşamba

Scrum Eserlerinin Şeffaflığı

Scrum şeffaflığa dayanır. Eserlerden ne anlaşılıyorsa ona göre değeri en üst seviyeye çıkarma ve riski kontrol etme kararları verilir. Şeffaflığın tam olması hâlinde, bu kararların sağlam bir temeli olur. Eserlerin tam olarak şeffaf olamaması hâlinde kararlar zayıftır, üretilecek değer azalabilir ve risk artabilir.

Scrum Master, eserlerin tam olarak şeffaf olup olmadığını anlamak için Ürün Sahibi, Geliştirme Takımı ve ilgili taraflarla birlikte çalışmalıdır. Eksik şeffaflıkla başa çıkmak için belli pratikler vardır; Scrum Master şeffaflığın eksik olması halinde en uygun yöntemi kullanması için herkese yardım etmelidir. Scrum Master, eserleri gözlemleyerek, davranış kalıplarını sezerek, ne söylendiğine iyi kulak vererek ve beklenenle gerçek sonuçlar arasındaki farkları inceleyerek eksik şeffaflığı tespit edebilir.

Scrum Masterın görevi eserlerin şeffaflığını artırmak için Scrum Takımı ve organizasyonla birlikte çalışmaktır. Bu görev genellikle öğrenme, ikna ve değişimi içerir. Şeffaflık bir gecede sağlanmaz; bir yolculuktur.

Kaynak: Scrum Kılavuzu

Scrum ile ilgili geçmiş yazılara ulaşmak için tıklayınız.

15 Ağustos 2017 Salı

Scrum Ürün Parçası (Increment) Nedir?

Ürün Parçası, bir Sprint boyunca tamamlanan Ürün İş Listesi kalemlerinin ve tüm geçmiş Sprintlerin Ürün Parçalarının değerlerinin toplamıdır.

Sprintin sonunda, yeni Ürün Parçası “Bitti” olmalıdır yani kullanılabilir durumda olmalı ve Scrum Takımının “Bitti” tanımına uymalıdır.

Ürün Sahibi yayın kararı versin veya vermesin, kullanılabilir bir durumda olmalıdır.

Kaynak: Scrum Kılavuzu

Scrum ile ilgili geçmiş yazılara ulaşmak için tıklayınız.


14 Ağustos 2017 Pazartesi

Scrum: Sprintin İlerlemesini İzlemek

  • Sprint İş Listesindeki toplam kalan iş, Sprintin herhangi bir anında hesaplanabilir.
  • Geliştirme Takımı, Sprint Hedefini gerçekleştirmeye ne derece yakın olduğunu görebilmesi için en azından her Günlük Scrumda toplam kalan işi izler.
  • Geliştirme Takımı, Sprint boyunca kalan işi izleyerek ilerlemesini yönetebilir.
Kaynak: Scrum Kılavuzu

Scrum ile ilgili geçmiş yazılara ulaşmak için tıklayınız.

13 Ağustos 2017 Pazar

Scrum Sprint İş Listesi (Sprint Backlog) Nedir?


Scrum Sprint İş Listesi, Sprint için seçilen Ürün İş Listesi kalemlerini ve Ürün Parçasını teslim etme ve Sprint Hedefine ulaşma planını içerir. Sprint İş Listesi, Ürün Parçasında hangi fonksiyonların olacağına ve bu fonksiyonları “Bitti” tanımına uygun bir Ürün Parçasına dönüştürmek için gerekli olan işe dair bir öngörüdür.

Sprint İş Listesi, Geliştirme Takımının Sprint Hedefine ulaşmak için gerekli gördüğü tüm işleri görünür kılar.

Sprint İş Listesi, Günlük Scrumda ilerlemenin anlaşılabilmesi için yeterli ayrıntıyı içeren bir plandır. Geliştirme Takımı, Sprint boyunca Sprint İş Listesini değiştirir; Geliştirme Takımı Sprint içerisinde plana uygun çalıştıkça ve Sprint Hedefine ulaşmak için gerekli olan işi daha fazla anladıkça Sprint İş Listesi belirginlik kazanır.

Yeni bir iş gerektikçe, Geliştirme takımı bunu Sprint İş Listesine ekler. İş yapıldıkça, kalan iş miktarı tahmini güncellenir. Gereksiz görülen her unsur plandan çıkarılır. Sadece Geliştirme Takımı, Sprint boyunca Sprint İş Listesini değiştirebilir. Sprint İş Listesi, Geliştirme Takımının Sprint boyunca başarmayı planladığı işin son derece görünür, gerçek-zamanlı bir resmidir ve sadece Geliştirme Takımına aittir.

12 Ağustos 2017 Cumartesi

Scrum: Proje Hedefine Doğru İlerlemeyi İzlemek / Öngörmek


Hedefe ulaşmak için geriye kalan iş her an hesaplanabilir. Ürün Sahibi en azından her Sprint Değerlendirme toplantısında geriye kalan toplam işi izler. Ürün Sahibi projelendirilen toplam işin istenen zamanda tamamlanıp tamamlanamayacağını anlamak için önceki Sprint Değerlendirme toplantısında kalan işle bu rakamı kıyaslar. Bu bilgi tüm paydaşlar nezdinde şeffaflaştırılır.

İlerlemeyi öngörmek için aşağı-tüketim (burn-down), yukarı-tüketim (burn-up) veya kümülatif akış (cumulative flow) gibi eğilim ölçen çeşitli planlama araçları kullanılmaktadır. Bu araçların faydası kanıtlanmıştır. Ancak bunlar deneyciliğin önemini gölgeleyemezler. Karmaşık ortamlarda, ne olacağı bilinemez. İleriye dönük kararlar almada sadece geçmişte ne olduğu bilgisinden faydalanabilirsiniz.

Kaynak: Scrum Kılavuzu

Scrum ile ilgili geçmiş yazılara ulaşmak için tıklayınız.

10 Ağustos 2017 Perşembe

Sorularla Scrum Ürün İş Listesi


SORU: Ürün İş Listesinin içeriğinden, erişilebilirliğinden ve sıralamasından kim sorumludur?

a) Scrum Takımı
b) Ürün Sahibi
c) Scrum Master
d) Geliştirme Takımı


SORU: "Bir Ürün İş Listesi asla tam değildir, dinamiktir" ifadesi;

a) doğrudur
b) yanlıştır


SORU: Ürünün içinde kullanılacağı ortam değiştikçe;

a) Ürün İş Listesi de değişir.
b) Ürün İş Listesi oluşturulduktan sonra dokunulamaz.


SORU: Tek bir ürün üzerinde birden fazla Scrum Takımı çalışabilir mi?

a) Evet
b) Hayır


SORU: Tek bir ürün üzerinde birden fazla Scrum Takımı çalıştığında ürünle ilgili yapılacak işleri tarif etmek için tek bir Ürün İş Listesi mi kullanılır? Her takıın kendi Ürün İş Listesi mi olur?

a) Tek
b) Ayrı


SORU: Geliştirme sürecindeki tüm tahminlerden kim sorumludur?

a) Geliştirme Takımı
b) Scrum Takımı
c) Scrum Master
d) Her takım üyesi kendi tahminlerinden sorumludur
e) Tüm sorumluluk ürün sahibindedir


Scrum ile ilgili geçmiş yazılara ulaşmak için tıklayınız.